E-komercijos modelis COVID-19

Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų.

Remiama veikla:

E. komercijos modelių diegimas įmonėse, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:

  • klientų savitarnos sprendimus produktų ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus;
  • išteklių valdymo sistemos integravimo į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Paramos dydis:

  • Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 eurų.
  • Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas negali viršyti 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Prioritetas suteikiamas paraiškoms, kurių pareiškėjų ekonominės veiklos vidutinės vieno mėnesio pajamos, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutinėmis vieno mėnesio pajamomis, sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų.

Jeigu norėtumėte sužinoti apie savo galimybes gauti šią paramą, užpildykite šią formą ir mes su Jumis susisieksime: