Kūrybiniai čekiai Covid-19

Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų.

Remiama veikla:

  • Originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sprendimo sukūrimas ar pakeitimas, jeigu projekto vykdytojas perka dizaino kūrimo paslaugą. Projekto įgyvendinimo metu turi būti įsigyjamos kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus paslaugos.
  • Darbo užmokesčio išlaidos. Projekto vykdytojo darbuotojų, dirbančių įmonėje ne ilgiau kaip 1 metus, kurių pagrindinė funkcija yra dizaino sprendinio kūrimas, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. viso projekto finansavimo sumos. Antrojo etapo (dizaino sprendimo diegimo veiklos įgyvendinimui) – dizaino vystymo išlaidos, reikalingos dizaino vystymui, trūkumų šalinimui, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ir (arba) paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą. Šias išlaidas sudaro gamybos technologo, testuotojo, produkto vystymo vadovo ir panašias funkcijas atliekančių projekto vykdytojo darbuotojų, vykdančių šiame etape nurodytą veiklą, darbo užmokesčio išlaidos.
  • Rinkodaros inovacijų sukūrimas. Rinkodaros inovacijų išlaidos apima: rinkodaros socialiniuose tinkluose išlaidas (SMM); video reklamos sukūrimo ir viešinimo internete išlaidos; mobiliosios rinkodaros išlaidos; reklamos internetiniuose portaluose išlaidos (reklaminių skydelių (angl. Banners), reklaminių straipsnių išlaidos); turinio rinkodaros išlaidos (internetiniai dienoraščiai (angl. blogs), el. knygos ir kt. el. leidiniai, nuotraukos, instrukcijos ir vadovai).

Projekto įgyvendinimo trukmė:

  • Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos.
  • Projekto veiklas reikia pradėti įgyvendinti per 1 mėnesį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
  • Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

Paramos dydis:

  • Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) eurų. Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų.
  • Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas negali viršyti 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Prioritetas suteikiamas paraiškoms, kurių pareiškėjų ekonominės veiklos vidutinės vieno mėnesio pajamos, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutinėmis vieno mėnesio pajamomis, sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų.

Jeigu norėtumėte sužinoti apie savo galimybes gauti šią paramą, užpildykite šią formą ir mes su Jumis susisieksime: