ES PARAMA

  • Supažindiname su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, inovacijų įdiegimo, verslo bei ūkininkavimo galimybėmis, pasitelkiant ES priemones.
  • Konsultuojame ir rengiame dokumentus ES paramai gauti.
  • Teikiame pagalbą visu projekto įgyvendinimo metu bei iki jo kontrolės laikotarpio pabaigos.

Jeigu turite klausimų, mielai pakonsultuosime: