Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba (gyvulininkystė, daržininkystė, uogininkystė, sodininkystės, augalininkystė);
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Paramos gali kreiptis ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus:

 • yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną asmeniui dar nėra suėję 41 metai);
 • turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos arba įsipareigoja per 36 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo įgyti šių įgūdžių ir kompetencijos;
 • pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas;
 •  nebuvo ir nėra pateikę paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti;
 • Planuojamo įkurti ūkio potencialus ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, yra didesnis kaip 8 000 Eur.

Paramos dydis:

 • Didžiausias išmokos dydis – 40 000 Eur.
 • Paramos intensyvias – 100 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų.

Parama išmokama dviem  dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po sprendimo skirti paramą priėmimo (be mokėjimo prašymo pateikimo). Likusi 20 proc. išmokos dalis mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Nauja ir naudota žemės ūkio technika
 • Nauja pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija arba remontas
 • Ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos
 • Infrastruktūra ūkininko valdoje
 • Sodinukų, daigų, augalų įsigijimas
 • Konsultavimo paslaugos
 • Kitos būtinos projekto įgyvendinimui išlaidos

Parama skiriama ir išmoka mokama, jeigu verslo plane suplanuotos išlaidos (investicijos) yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla ir planuojamu įkurti žemės ūkio sektoriumi (jei už planuojamą įkurti žemės ūkio sektorių paramos paraiškai skiriami atrankos balai), įsigytos ne iš susijusių asmenų, nurodytų paramos paraiškos II skyriuje, ir yra ne mažesnės negu prašoma paramos suma.

Jeigu norėtumėte sužinoti apie savo galimybes gauti šią paramą, užpildykite šią formą ir mes su Jumis susisieksime: