Parama smulkiesiems ūkiams

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba (gyvulininkystė, daržininkystė, uogininkystė, sodininkystės, augalininkystė);
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka:

 • parama teikiama pareiškėjui, kuris bent paskutiniais metais prieš paramos paraiškos pateikimo metus deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja ūkinius gyvūnus;
 • parama teikiama pareiškėjui, kurio produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur bei produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio struktūroje valdos pajamos, gautos už paslaugas žemės ūkiui, sudaro mažiau kaip 50 proc. bendro valdos ekonominio dydžio (šis Taisyklių papunktis netaikomas pareiškėjams, kurie kreipiasi paramos pieninei galvijininkystei);
 • jei kreipiamasi paramos pieninei galvijininkystei, pareiškėjo valdoje pieninių veislių melžiamų karvių vidutinis metinis skaičius turi būti ne mažesnis kaip 3 ir ne didesnis kaip 9 bei produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves paskaičiuotas valdos ekonominis dydis turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro valdos ekonominio dydžio;

Paramos dydis:

 • Didžiausias išmokos dydis – 15 000 Eur.
 • Paramos intensyvias – 100 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų.

Parama išmokama dviem  dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po sprendimo skirti paramą priėmimo (be mokėjimo prašymo pateikimo). Likusi 20 proc. išmokos dalis mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Nauja ir naudota žemės ūkio technika
 • Nauja pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija arba remontas
 • Ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos
 • Infrastruktūra ūkininko valdoje
 • Sodinukų, daigų, augalų įsigijimas
 • Konsultavimo paslaugos
 • Kitos būtinos projekto įgyvendinimui išlaidos

Parama skiriama ir išmoka mokama, jeigu verslo plane suplanuotos išlaidos (investicijos) yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla ir planuojamu įkurti žemės ūkio sektoriumi (jei už planuojamą įkurti žemės ūkio sektorių paramos paraiškai skiriami atrankos balai), įsigytos ne iš susijusių asmenų, nurodytų paramos paraiškos II skyriuje, ir yra ne mažesnės negu prašoma paramos suma.

Jeigu norėtumėte sužinoti apie savo galimybes gauti šią paramą, užpildykite šią formą ir mes su Jumis susisieksime: