PARAMA KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ (KKI) SEKTORIAUS ĮMONĖMS

Paraiškos renkamos nuo 2021-12-31 iki 2022-02-21

Finansavimo intensyvumas 80%

PARAMA SPORTO INFRASTRUKTŪRAI GERINTI

Paraiškos renkamos nuo 2021-11-30 iki 2022-03-01

Finansavimo intensyvumas 90%

PARAMA ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ ĮRENGIMAMS/PANAUDOJIMUI

Paramos intensyvumas
30%

PARAMA SPORTO VEIKLOS GERINIMUI IR SKLAIDAI VYKDYTI

Paraiškos renkamos nuo 2021-11-30 iki 2021 m. pabaiga

Finansavimo intensyvumas 90%