AKTUALŪS ES KVIETIMAI

KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19

Finansavimo intensyvumas 75%

E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19

Finansavimo intensyvumas 75%

PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS

Paraiškos renkamos nuo 2021-05-03 iki 2021-06-30

Finansavimo intensyvumas 100%

INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS

Paraiškos renkamos nuo 2021-05-03 iki 2021-06-30

Finansavimo intensyvumas 70%

PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI

Paraiškos renkamos nuo 2021-06-01 iki 2021-07-30

Finansavimo intensyvumas 100%

LENGVATINĖ PASKOLA VERSLUI

  • Paskolos teikiamos iki 60 mėn. laikotarpiui.
  • Norint gauti paskolą kredito unijoje, fizinis asmuo turi tapti kredito unijos nariu, o juridinis asmuo – asocijuotu kredito unijos nariu.

PARAMA VERSLO PLĖTRAI KAIMO VIETOVĖSE

Paraiškos renkamos nuo 2021-09-01 iki 2021-10-30

Remiama veikla: verslo (ne žemės ūkio) plėtra ir investicijos.
Finansavimo intensyvumas 50%